Angela-Cal

ÁNGELA CAL ARCA

Talenom – Business Manager Pontevedra. Profesora asociada da Universidade de Vigo.

Profesora Asociada da Universidade de Vigo do Departamento de Organización de Empresas e Marketing. Especialización en asesoramento integral a empresas e emprendedores. Administración tributaria e fiscalidade. Finanzas Corporativas. Desenvolvemento Económico e Innovación. Membro do Comité dende o 2015.