daniel-gallego

Daniel Gallego Ortigueira

Secretaría Técnica do Pont-Up Store 

Investigador e xestor de proxectos para o sector público e organismos intermedios. Responsable técnico do Observatorio Urbano de Pontevedra. Máster en Dirección Pública e Liderazgo Institucional. Graduado en Dirección e xestión Pública. Experiencia en diversos traballos sobre emprendemento e membro da secretaría técnica e membro do Comité dende a primeira edición do Pont-Up Store no ano 2014.