Diego Rodríguez Cordeiro

Socio-Traballador de 7HCoop (Pont-Up Store 2015)

Técnico Superior en Realización Audiovisual e de Espectáculos pola EIS de A Coruña e Graduado en Belas Artes pola Universidade Vigo, son socio-traballador de 7H, unha cooperativa de traballo asociado sen ánimo de lucro dedicada á educación artística, á creación contemporánea e á xestión e comunicación cultural. Coma especialistas en participación, feminismos e capacidades diferentes, traballamos desde os principios de inclusión, igualdade e diversidade para garantir a participación de todas as persoas nos procesos de creación cultural contemporánea e promover a transformación colectiva do noso contexto. Participamos no  Pont-Up Store 2015 e desde 2016 formamos parte do seu comité organizador.

7h-coop