JORDI LÓPEZ BERGA

Fundador AiFalaches.gal / Director de Operacións Rei Zentolo SL

Graduado en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo e Técnico Superior en Realización Audiovisual e de Espectáculos pola Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona.

Socio cofundador en 2003 da productora audiovisual Anou Audiovisuals de Barcelona que na actualidade presta produtos e servicios audiovisuais a clientes como Ajuntament de Barcelona, La Caixa, MediaPro, UOC…

Fundador en 2018 da marca AiFalaches.gal de camisetas en galego. Actualmente a marca está explotada polo grupo empresarial Rei Zentolo SL do que son Director de Operacións.