Gonzalo Maceira

Director de proxectos: Estudo Bonobo, Rocklab, etc.

Titulado en Maxisterio musical, Musicoterapia, sonido profesional e piano,  levo combinando as distintas áreas que recolle o meu perfil enfocándome de cara á creación de proxectos interdisciplinares. Mezclar o meu aspecto docente , co meu perfil de produción musical , aplicalo con persoas con unhas e outras capacidades e enfocalo á consecución de obxetivos en forma de productos tanxibles, audibles e visibles e no lugar que ocupo dirixindo proxectos tales como Estudo Bonobo, Rocklab, Furious Monkey House , Xeración Sónica, ou Voces Ocultas.

bonobo-logo