Sobre o emprendemento

  Nome da empresa *

  Descrición do emprendemento e estado de desenvolvemento*

  Sector da empresa *

  Ano de creación *

  Localidade *

  Logotipo (máximo 2mb) *

  Web

  Datos de contacto

  Persoa de contacto *

  Mail de contacto *

  Teléfono *

  Sobre o Pont-Up

  ¿En que modalidade queres participar?

  Descrición das accións a desenvolver no STAND (en caso de solicitalo) (100 palabras máx.)

  Descripción da ACTIVIDADE DEMOSTRATIVA(en caso de solicitalo): (100 palabras máx.)

  Por que cres que o teu emprendemento debería estar na Pont-Up Store?

  Se queres, tamén podes enlazarnos un breve vídeo no que describas o teu emprendemento e/ou cóntanos por que queres formar parte do evento. Vídeo presentación - vídeo candidatura.

  Por que cres que debes estar neste evento?

  Que esperas do evento?