Que son os Viveiros de Empresas?

Son unha estrutura de acollida temporal de empresas dirixida a encamiñalas nos seus primeiros pasos no mercado, prestarlles servizos adaptados ás necesidades de cada proxecto empresarial e favorecer a colaboración entre elas.

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha en 2016 os viveiros de empresa de Lalín e Barro coa finalidade de facilitar o desenvolvemento de iniciativas económicas de interese para a provincia nun contorno económico e empresarial complexo que demanda proxectos empresariais creativos, innovadores e sólidos.

Viveiro de Barro

16 naves

24 oficinas

3 espazos coworking

ESPAZOS DISPOÑIBLES

0 naves

9 oficinas

3 espazos coworking

viveiro_de_lalin

Viveiro de Lalín

3 naves

5 oficinas

1 espazos coworking

ESPAZOS DISPOÑIBLES

1 nave

1 oficina

1 espazo coworking

A quen van destinados?

Naves e oficinas:

Autónomas e autónomos e empresas de nova ou recente creación (menos de 2 anos)

coworking

Posto espazo coworking:

Persoas emprendedoras que necesiten un espazo para analizar e preparar o seu proxecto de negocio

Servizos dos Viveiros de Empresas

  • Locais privados equipados con mobiliario e dotados de infraestruturas de electricidade, climatización, comunicación e auga (pagamento segundo consumo)
  • Recepción e control de accesos de 8 a 22 horas, administración, limpeza e mantemento de zonas comúns, aparcadoiro, seguridade e impresora/fotocopiadora
  • Chave de acceso
  •  Uso de balde da sala de xuntanzas (previa solicitude)
  • Asesoramento e formación: creación e xestión de empresas; internacionalización; xestión da calidade; medio ambiente e prevención de riscos laborais; proxectos e subvencións relacionados coa Unión Europea; e asesoría xurídica, fiscal e laboral
  • Asesoramento sobre TIC e mellora da competitividade empresarial a través da Rede SmartPeme
  • Programa de actividades: dinamización empresarial e fomento da cultura emprendedora
  • Cesión de espazos a asociacións empresariais para actividades propias de carácter puntual

Contacto

Viveiro de Barro

Viveiro de Lalín

ADL-Viveiros de empresas

Servizo de Cooperación da Deputación de Pontevedra